Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

Бие даасан хууль (2014-2016 онд нийт 22 төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг хувьчлах, өөрчлөн байгуулах)
Өргөн барьсан: 2014-06-12

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Д.Ганхуяг Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төслийг өргөн барив

Улсын Их Хурлын гишүүн, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын дэд дарга Р.Гончигдоржид / 2014.06.12 / өргөн барив. Төрийн болон орон н

2014.06.13