Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Хүүхэд харан үйлчилгээний хууль)
Өргөн барьсан: 2013-01-18

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 3
УИХ Байр суурь
Л.Энх-Амгалан Монгол Улсын Их Хурлын Дэд Дарга, Монгол улсын их хурлын гишүүн

“Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэн батлахыг дэмжлээ

Боловсролын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж, хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар санал, дүгнэлт гаргах шийдвэрийн төсөл боловсруулж Байнгын хороон

2017.06.07   НББСШУБХ-ны хуралдаан
Л.Гантөмөр Монгол улсын их хурлын гишүүн, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд (2012-2016)

Хүүхэд харах үйлчилгээ ямар зарчмаар явагдах вэ?

Хүүхэд харах үйлчилгээнд баримтлах зарчмыг танилцуулж байна.Үйлчилгээ эрхлэх эрх авах үндэслэл нь эцэг эхийн хүсэлт, зөвшөөрөл байна. Үйлчилгээг сонгох, хяналт тавих, зогсоолгох хүртэл бүх эрхийг эцэ

2013.02.14
Л.Гантөмөр Монгол улсын их хурлын гишүүн, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд (2012-2016)

Хүүхэд харах үйлчилгээний хуулийн төсөл

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1 дүгээр зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай дараах зүйл, хэсэг, заалт нэмсүгэй Нэг. Нэмэлт

2013.02.14
С.Ганбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хүүхэд харах үйлчилгээний хуулийг өргөн барилаа

УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийг төслийг УИХ-ын даргад өргөн барилаа. Уг хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэг, Л.Гантөмөр, Ц.Оюунгэрэл,

2013.01.18   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан