Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

Тогтоолын төсөл (“Зоос” банкны бүтцийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдон гарах эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор 100 тэрбум хүртэлх төгрөгийн үнэт цаас гарган)
Өргөн барьсан: 2009-11-25

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Баярцогт Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016), УИХ-ын дэд дарга (2012-2013)

Засгийн газрын Бонд гаргах хүсэлтийг УИХ хэлэлцэхээр боллоо

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцэж, Сангийн сайд С.Баярцогтын танилцуулгыг сонсов. Банк, санхүүгийн тогт

2009.12.17   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан