Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

Тогтоолын төсөл (Монголын Хөгжлийн банк 580 сая ам.долларын бонд)
Өргөн барьсан: 2012-03-20

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Баярцогт Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016), УИХ-ын дэд дарга (2012-2013)

Олон улсын зах зээлд бонд гаргалаа

Монголын Хөгжлийн банк 580 сая ам.долларын бондыг олон улсын зах зээл дээр таван жилийн хугацаатай гаргажээ.Хөгжлийн банкны бондыг “Дойче банк”, “HSBC холдингс” болон “IN

2012.03.20   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан