Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

Тогтоолын төсөл (Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх)
Өргөн барьсан: 2010-11-02

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Д.Ганхуяг Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Малчдын зээлийг Хүний хөгжил сангаас өгнө

УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн, Д.Ганхуяг, С.Бямбацогт, Х.Баделхан,  Н.Батбаяр нар Засгийн газраас үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг өргөн барилаа. “Нэ

2010.11.02   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан