Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2018-05-04
Монгол улс дэлхийн таримал ургамлын генетик нөөцийг чөлөөтэй ашиглах боломжтой болно

Байр суурь

М.Билэгт: Эрүүл органик хүнс гадагшаа гаргах боломж бидэнд байгаа

 Өнөөдөр /2018.05.10/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэл

2018.05.10

Б.Бат-эрдэнэ: Цөлжилт байгаль цаг уурын өөрчлөлтөөс болоод ургамалд ямар өөрчлөлт орсон бэ?

Өнөөдөр /2018.05.10/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг х

2018.05.10

Д.Тэрбишдагва: Бэлчээрийн ургамлын генетикийн нөөцийн талаар анхаарах уу?

Өнөөдөр /2018.05.10/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг х

2018.05.10

Бусад