Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Шинэ чиглэл нэмэх)
Өргөн барьсан: 2018-06-18

Батлагдсан

Оролцогч 2
УИХ Байр суурь
Б.Ундармаа Монгол улсын их хурлын гишүүн (2016-2020)

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогыг баталлаа

Өнөөдөр /2018.06.29/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар  “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” УИХ-ын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөл

2018.06.29   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Ж.Бат-Эрдэнэ Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Шинэ чиглэлийн төмөр замын төслүүдийг Төрөөс баримтлах бодлогод тусгана

УИХ-ын гишүүн, Зам тээврийн хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ мөн Монгол Улсын Засгийн газраас санаачилсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Улсын Их Хурлын 2010 о

2018.06.19