Монголын эмнести интернэшнл
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Б.Алтантуяа

Монголын эмнести интернэшнл ТББ-ын гүйцэтгэх захирал

2022 2023 2024 2025 2026