Цогцэцэг

А.Цогцэцэг

Эрүүл мэндийн сайд

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Хууль Төлөв
1.

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

2.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

3.

Донорын тухай

4.

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай