С.Батболд

Улаанбаатар хотын дарга бөгөөд нийслэлийн захирагч

Ш.Анхмаа

Нийслэлийн гэр хорооллын хөгжил нийгмийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ж.Батбаясгалан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

НЗД-ын ногоон хөгжил агаарын бохирдол хариуцсан орлогч

П.Баярхүү

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

НЗД-ын дэд бүтцийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

Д.Энхтөр

Нийслэлийн ядуурлыг бууруулах хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч

Ц.Сандуй

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга

Ж.Алдаржавхлан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга

Д.Амарбаясгалан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

С.Амарсайхан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ц.Баатархүү

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Д.Бадарсан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч (2012-2016)

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Сүхбаатар дүүргийн засаг

Ц.Байгалмаа

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Э.Бат-Амгалан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

Э.Бат-Үүл

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Б.Батнасан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Багахангай дүүргийн ИТХ-ын дарга

Ж.Батсайхан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

Н.Батсүмбэрэл

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Д.Баттулга

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Т.Батцогт

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

П.Батчимэг

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Н.Баярмөнх

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

Д.Баярсайхан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

Б.Бямбадорж

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Багануур дүүргийн засаг дарга (2012-2016)

Ч.Гантулга

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Р.Дагва

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

О.Мөнгөншагай

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Б.Мөнхбат

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Д.Мөнхжаргал

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

С.Мөнхчулуун

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Л.Нарантуяа

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ц.Одонтунгалаг

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Б.Отгонсүх

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ц.Сандаг-Очир

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Б.Сүхбаатар

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

М.Тулгат

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Б.Түвшин

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн УЗД бөгөөд Ерөнхийлөгч

Г.Төмөрбаатар

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ц.Төрхүү

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

М.Халиунбат

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Х.Хатанбаатар

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ё.Цацралтуяа

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Б.Цолмон

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Т.Цэрэнноров

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ж.Эрдэнэбат

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

С.Эрдэнэтуул

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

М.Эрдэнэтуяа

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч

Ш.Үнэнбат

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч