Эрдэнэбат.Ж 2016.08.10 | Хэвлэл мэдээллийн алба: Засгийн Газар

Малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулах хуулийн төсөл өргөн барихаар болов

Малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулах хуулийн төсөл өргөн барихаар болов

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулиар бол 20-иос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн малчид эрэгтэй  60, эмэгтэй 55 насандаа өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож байгаа.

Сүүлийн жилүүдэд малчнаар ажиллах иргэдийн тоо цөөрсөн, малчдын цаг, наргүй ажилладаг хөдөлмөрийн хүнд нөхцөл зэргийг харгалзан малчдын тэтгэвэр тогтоолгох насыг таван жилээр наашлуулах нь  зүйтэй гэж үзлээ.

Гэхдээ тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааны болзлыг хангасан малчин эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 насандаа өндөр настны тэтгэврээ тогтоолгож болохыг хуулийн төсөлд тусгаж   УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр болов.