Гиймаа.Х 2016.09.23 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

"Хүн ба хүнс" сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа

"Хүн ба хүнс" сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа
Хүн ба хүнс сэтгүүл

"Хүн ба хүнс" сэтгүүл нь МУ-ын Шинжлэх Ухааны Академиас хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, маркетинг, менежмент, эрдэм шинжилгээний бүтээл нийтлэх эрхийг олгосон хүнсний салбарын цорын ганц сэтгүүл билээ.

Сэтгүүлдээ хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт хийгдсэн шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээ судалгаа, туршилтын ололт амжилт, олон улсын хэмжээнд нэвтрүүлж буй шинэ техник технологи, шинэ, шинэчилсэн бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдэд нэн шаардлагатай шинэлэг мэдээ, мэдээллийг нийтэлж байна.

Та бүхэн манай сэтгүүлд өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрийнхээ үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулахад зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийг байрлуулах бүрэн боломжтой юм.