Энх-Амгалан 2018.10.03 | Яамны хэвлэл мэдээллийн алба

"Аудитын дээд байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх" Төслийн багтай уулзалт хийв

"Аудитын дээд байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх" Төслийн багтай уулзалт хийв
Үндэсний аудитын газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран 2019 онд хэрэгжүүлэх “Аудитын дээд байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд төслийн судалгааны баг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцлоо.
Судалгааны багийг Деклан Маги ахалж, багийн гишүүдээр Ханс ван Рижин, Марк Робис, Арун Рамамурфи, Г. Цолмонгэрэл нар ажиллаж байна.