Биеийн тамир, спортын тухай

Шинэчилсэн найруулга (Нийгмийн бусад салбар, байгууллага, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний бодит хандив, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих эрх зүйн орчныг бий болгох)
Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ж.Батсуурь Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барилаа.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр /2016.12.28/ Засгийн газрын гишүүн, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ж.Батсуурь Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын т

2017.01.02