ХААГ 2014.10.09 | Телевиз: UBS

Д.Энхжаргал: Баруун бүсийн худалдан авалтын 7-38 хувийг цахимаар явуулсан

Хээл хахуулийг халах үндсэн арга бол худалдан авах ажиллагааг цахимжуулах арга билээ. Худалдан авах ажиллагааны газрын салбарын шинэчлэл ба энэ жилийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Худалдан авах ажиллагааны газар тендерийн бүх шатыг цахимжуулж мэдээллийн сайтад төвлөрүүлллээ. Эхний есөн сарын байдлаар 320 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан аж. Цахим тендерийн үр дүнд үйл ажиллагаанаас 450-500 сая төгрөг хэмнэсэн байна.

ХААГ-ын дарга Д.Энхжаргал “Бид нар сая баруун бүсийн зөвлөгөөн хийсэн. Нийт худалдан авалтынхаа 77-99 хувийн гүйцэтгэлтэй,7-38 хувийг цахимаар явуулсан байсан. Харин есөн сард Зүүн бүсийн аймгууд болон алслагдсан дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагаатай танилцахад 70-88 хувьтай явагдаж байсан” гэлээ.

Тендерт оролцогчдын мэдээллийг нээлттэй болгосон, үнэлгээний хороонд олон нийт мэргэжлийн хороодын төлөөллийг оролцуулдаг болсон зэрэг шинэ зохицуулалтууд хэрэгжиж эхлээд байна.

Цахим тендерийн шинэчлэлийг цаашид үргэлжлүүлж цахим гэрээ, цахим төлбөр тооцооны систем нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа гэж ХААГ-аас танилцуулж байлаа.

                 Дэлгэрэнгүйг бичлэгнээс үзнэ үү