Болд.Л 2015.03.10

Хан-Уул дүүргээс сонгодсон УИХ-ын гишүүд ХУЭМТ-ийн Яармаг салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Хан-Уул дүүргээс сонгодсон УИХ-ын гишүүд ХУЭМТ-ийн Яармаг салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа
УИХ-ийн гишүүн Л.Болд, Ц.Оюунгэрэл

Хан-Уул дүүргээс сонгогдсон УИХ-ийн гишүүн Л.Болд, Ц.Оюунгэрэл нар ХУЭМТ-ийн Яармаг салбарын үйл ажиллагаатай танилцаж

ХУЭМТ-ийн дарга Т.Пүрэвчулуун, Яармаг салбарын эрхлэгч Г.Оюунцэцэг нар тулгамдаж байгаа асуудлын талаар танилцуулаа.