Батбилэг.Д 2015.02.17

Харьяалалгүй 541 ахмад иргэдэд гарын бэлэг гардууллаа

Харьяалалгүй 541 ахмад иргэдэд гарын бэлэг гардууллаа
Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын дарга Д.Батбилэг

Хан-Уул дүүргийн ИТХ-ын дарга Д.Батбилэг болон 3-р хорооны ИНХ-ын дарга Б.Алтанцэцэг, Засаг дарга Ч.Пүрэвсүрэн нар 3-р хорооны нийт харьяалалгүй 541 ахмад настануудыг сар шиниин өмнө хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардууллаа.