Засаглал Ганбаяр.Д 2015.03.28 | Телевиз: NTV

Хувьцаа эзэмшигчид эрх үүргээ мэддэггүй

Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяр

Одоогоор Манай улсад 217 хувьцаат компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин тэдний 10 хүрэхгүй хувь нь хувьцаа эзэмшигчиддээ ноогдол ашиг өгдөг байна. Харин үлдсэн компаниуд нь ашиггүй ажилладаг гэсэн тооцоо гарчээ.

Судалгаагаар монголын хувьцаа эзэмшигчид өөрсдийн эрх үүргээ мэддэггүй. Хувьцаа эзэмшиж байгаа компанийхаа талаар мэдээлэл хомс байдаг ба зарим иргэд хувьцаа эзэмшдэг эсэхээ ч мэддэггүй байна. 

11 тэрбум төгрөгийн эзэн нь тодорхойгүй хувьцааны ноогдол ашиг үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламж төвд байна.

Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяр: 166 компани ерөөсөө үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа хуралдуулдаггүй. Санхүүгийн тайлангаа холбогдох байгууллагуудад өгдөггүй. Тийм компаниудын үйл ажиллагаа нь зогссон байсан. Энэ компаниудаас шүүгдэж шигшигдэж одоогоор 166 компаниуд 90 гаран компани хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байгаа.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?