Засаглал Ганбаяр.Д 2015.05.27 | Телевиз: МН25-р суваг

Төрийн өмчит болон хувьцаат компаниудын ТУЗ-д шалгалт орууллаа

Компанийн Засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяр

Төрийн өмчит аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд шалгалт хийхээр болжээ.

Алдагдалтай ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжийн тоо буурахгүй байгаа нь удирдлагатай шууд холбоотой гэж дүгнэсэн байна.

Улаанбаатар хот Дархан-Уул аймагт цахилгаан тасалдаж ОХУ-аас эрчим хүч худалдан авахад хүрсэн шалтгаанаар Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчит ХК-ийн  гүйцэтгэх захирал н.Равдандоржид хамгийн түрүүнд хариуцлага тооцож чөлөөлжээ.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?