Бямбаа.Т 2015.05.06 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Монголын Авто замчдын холбоо

Монголын Авто замчдын холбоо

Авто замын салбарын бүтээн байгуулалтыг дэмжин хөгжүүлэх, үндэсний авто зам барилгын компаниудад тулгарч буй санхүүгийн асуудалд дэмжлэг үзүүлж түүнийг даван туулах боломж бололцоог бий болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд дотоод, гадаадын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг тодорхой үр дүнд хүргэх зорилгоор  Zheijang ruiher import and export Co.ltd-тэй хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсан.