бямбаа 2016.07.01 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

Хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Монголын авто замчдын холбоо, Техник технологийн Дээд сургуультай Монгол Улсын зам тээврийн салбарт ажиллах боловсон хүчин бэлтгэх, тэдгээрийн мэдлэг боловсролын түвшинг олон улсын шаардлагын хэмжээнд хүргэх, сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах, сургалт, дадлагыг шаардлага хангасан дадлагын болон лабораторийн орчинд хэрэгцээт тоног төхөөрөмжөөр ханган гүйцэтгүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулахаар санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.