бямбаа 2016.07.19 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Хамтарсан тушаалаар "Авто замын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм" баталлаа

Хамтарсан тушаалаар "Авто замын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм" баталлаа

Зам Тээврийн Хөгжлийн Төвөөс зарласан “Авто замын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм” боловсруулах ажлыг Монголын авто замчдын холбооноос томилогдсон баг 2014 оны 9-р сараас 2016 оны 07-р сарын хооронд боловсруулж дууслаа.

Уг дүрмийг Монгол Улсын Зам Тээврийн сайд, Хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан 2016 оны 07-р сарын 07-ны өдрийн 182/А195 тоот тушаалаар баталлаа.

“Авто замын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”-ийг боловсруулахад хамтран ажилласан байгууллага, инженер техникийн ажилтнууддаа баярлалаа.

Авто замын салбарын ХАБЭА-ны дүрэм боловсруулсан ажлын хэсэг:

Зөвлөх багийн ахлагч:

МАЗХ-ны ерөнхийлөгч, МУ-ын зөвлөх инженер  Т.Бямбаа

Багийн гишүүд:

МУ-ын зөвлөх инженер                И.Гончигзэвэг

МУ-ын зөвлөх инженер                 Л.Пүрэвсүрэн

Мэргэшсэн инженер                      Б.Баянбилэг

Мэргэшсэн инженер                      Х.Ганболд

Мэргэшсэн инженер                      Д.Лхагважав

Багийн туслах ажилтан:

МАЗХ-ны сургалтын менежер    Д.Энхтуяа

Зөвлөгөө өгөн хамтран ажилласан:  МАЗҮЭхолбооны тэргүүн     Б.Цэрэнпүрэв

Захиалагчийг төлөөлж хянасан:

ЗТХТөвийн СШСННЗТХэлтсийн дарга       Б.Сарандулам 

Эцсийн тайлангийн редакцийн ажлын хэсэг:

Ажлын хэсгийн дарга:

Авто замын салбарын ШУТЗ-ийн гишүүн,

МАЗИН-ний гүйцэтгэх захирал, МУ-ын зөвлөх инженер                             Н.Адилбиш

Ажлын хэсгийн гишүүд:

Авто замын салбарын ШУТЗ-ийн гишүүн, “Ай Си Ти сайн консалтинг”

ХХК-ий гүйцэтгэх захирал, МУ-ын зөвлөх инженер                                      С.Очирбат

Авто замын салбарын ШУТЗ-ийн гишүүн,

Хязгааргүй хөдөлгөөн” ХХК-ий зөвлөх, МУ-ын зөвлөх эдийн засагч        Б.Энхтөр

НАЗГ-ын орлогч дарга                                                                                          Г.Баттогтох

Нарийн бичгийн дарга:

Зам Тээврийн Хөгжлийн Төвийн мэргэжилтэн, мэргэшсэн инженер      О.Чимгээ 

Эхлэлийн болон дунд шатны тайлангийн редакцийн ажлын хэсэг:

Ажлын хэсгийн дарга:

Мэргэшсэн инженер, Тэргүүлэх төсөвчин                    Х.Гантөмөр

Ажлын хэсгийн гүшүүд:

Хөдөлмөрийн яамны мэргэжилтэн                               н.Нарангарав

МАЗҮЭхолбооны тэргүүн                                                 Б.Цэрэнпүрэв

“Арж” капитал ХХК-ий захирал                                       Х.Мөнх-Эрдэнэ

“Заабар” ХХК-ий захирал                                                 З.Батбаяр