Засаглал Ганбаяр.Д 2015.05.08 | Телевиз: Eagle TV

Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр хугацаа, үр өгөөжийг харгалздаг

Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяр

EAGLE TV “Мэдээний өрөө “ ярилцлагын цагт Санхүүгийн шинжээч, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяр оролцлоо.

Та Эрдэнэс Тавантолгойн ХК болон Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулахаар сонгогдчихоод байгаа төслийн компани хоёрын ирээдүйн үр ашиг өгөөжийг харьцуулан судлахдаа ямар шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурласан бэ ?

Юун түрүүнд ямар мэдээллээс эх үүсвэр авсан бэ гэхлээр Эрдэнэс ТТ ХК –ны хувьд бол тухайн компанийн гаргаж ирсэн. 2014 оны санхүүгийн үзүүлэлт  мөн холбогдох тухайн компанийн санхүү хариуцсан захирлаас авсан мэдээлэлд тулгуурлана тус шинжилгээг хийсэн.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү  ?