Засаглал Ганбаяр.Д 2015.05.11 | Телевиз: С1

Эрдэс баялгийн бирж байгуулагдана

Санхүүгийн шинжээч, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяр
Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?