Бат-Эрдэнэ.Ж Бат-Эрдэнэ.Ж Буд.Р 2017.08.07 | УИХ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба

Хуулийн толь: Авто замын тухай хууль

Экспертүүд

Монгол улсын Их хурлын хэвлэл мэдээллийн албанаас Авто замын тухай хуулийн төслийн хүрээнд экспертүүдийн яриаг хүргэж байна

Хуулийн төсөлд авто замын засвар арчлалт хариуцсан байгууллагын үйлдвэрлэлийн баазыг бэхжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, техник технологийг шинэчлэх, хөндлөнгийн хяналт тавих, хөдөлгөөнт эргүүл ажиллуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлнэ.

Авто замын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг авто замын сангаас санхүүжүүлэх, авто замын техник, технологийн хяналтыг зөвлөх үйлчилгээний болон захиалагчийн хяналтын зардлыг авто зам, авто замын байгууламжийн төсөвт өртөгт тусгана гэж заажээ.