Занданшатар.Г 2017.12.06 | Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба

Сингадур, Хонг Конг, Швейцарийг оффшор бүсэд орууллаа

Сингадур, Хонг Конг, Швейцарийг оффшор бүсэд орууллаа

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр боллоо.

Хуралдаанаар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтан, түүний хамаарал бүхий этгээд тухайн албан тушаалтны албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд банкны данс нээлгэх, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулахыг хориглох оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг шинэчлэн баталж, Сингапур, Хонгонг, Швейцарийг нэмж орууллаа.