Эрдэнэ.С 2018.04.11 | Телевиз: UBS

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн бүтээн байгуулалтын явц 60 хувьтай байна

БНХАУ-ын тусламжтайгаар  2016 онд шав тавьсан  тус төвийн бүтээн байгуулалтын явц  өнөөдөр 60%-тай байна.  Энэ талаар АН-ын бүлгийн дарга С.Эрдэнэ үзэл бодлоо илэрхийлэв.

С.Эрдэнэ:  Мэргэжлийн боловсон хүчний асуудлаа шийдэх шаардлагатай байна. Энэ чиглэлээр 250 хүн сургана.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжлийн төв баригдсан ч боловсон хүчин дутмаг байна.