Сандагсүрэн.Ж Мөнхцэцэг.Б 2018.12.17 | Дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн алба

СХД-ийн ИТХ-ын 7-р хуралдаан эхэллээ

СХД-ийн ИТХ-ын 7-р хуралдаан эхэллээ

Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын 7-р хуралдаан яг одоо хуралдаж байна. Хуралдаанаар тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай, Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх тухай, дүүргийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын жагсаалт батлах тухай, зарим хороодыг өөрчлөн зохион байгуулж, хороо байгуулах тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж, батлах юм.