2019.03.18

Архангай аймгийн төрийн үйлчилгээг анхан шатанд хүргэж буй Багийн дарга нар тулгамдаж буй асуудлаар ярилцав

Архангай аймгийн багийн Дарга нар болоод багийн иргэд нийтийн хурлын дарга  нартай уулзах уулзалтыг Төрийн ордонд зохион байгууллаа. Орон нутагт Төрийн үйлчилгээг анхан шатанд нь хүргэж байгаа эдгээр хүмүүст тулгамдсан асуудал цөөнгүй байдаг. Төрийн үйлчилгээ хүргэхэд тулгамдаж байгаа хүндрэлийг зохицуулах талаар тойргоос сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэнтэй ийнхүү ярилцаж байна.