Мөнх-Оргил.Ц Амгаланбаатар.Х Оюунхорол.Д 2019.04.10 | TV5

Хөдөлмөрийн хуулийн төсөлд хүүхдийн хөдөлмөрийг хязгаарлах асуудлыг нарийвчлан тусгажээ

Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 онд шинэчлэгдэн батлагдаж, хүчин төгөлдөр болсноос хойш нийт 24 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байдаг. Гэсэн ч өнөөгийн нийгэмд хуучин хууль учир дутагдалтай байгаа учраас хаврын чуулганаар хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн төслийг хэлэлцүүлэхээр болсон байна.