Нээлттэй сонсгол зохион байгуулахыг дэмжив
2019.05.07

Нээлттэй сонсгол зохион байгуулахыг дэмжив

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн.

Төвлөрлийг сааруулж, шийдвэр гаргахад бүх талын оролцоог нэмэгдүүлэх, тодорхой болгох, төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын түншлэлийг хангах, төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх харилцаанд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилготой тус хуулийн төслөөр нийтийн сонсгол зохион байгуулах саналыг тэрбээр 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Эдийн засгийн байнгын хороонд хүргүүлсэн байна. Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-т “Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол хийх хүсэлтээ иргэн, хуулийн этгээд тухайн асуудал эрхэлсэн Байнгын болон дэд хороонд хандан гаргана” хэмээн заажээ.

Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2-т “Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол явуулахаар бол тухайн Байнгын хорооны нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүйн саналаар шийдвэрлэнэ” гэсний дагуу өнөөдрийн хуралдаанаар уг асуудлыг хэлэлцсэн бөгөөд УИХ-ын гишүүн Ж.Ганбаатар, Д.Эрдэнэбат, Д.Тэрбишдагва, Ж.Бат-Эрдэнэ нар асуулт асууж, төсөл санаачлагчаас хариулт авлаа.

Ингээд 4 бүлэгтэй бөгөөд мэргэжлийн нэгдсэн холбооны тогтолцоо, зохион байгуулалт, чиг үүрэгт түүний үйл ажиллагаа болон гишүүдэд тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, гишүүнчлэлийн дийлэнх олонх нь мэргэшсэн төрийн бус байгууллага, хувь хүн байхаар тусгажээ. Түүнчлэн тодорхой салбарын хэмжээнд нэг мэргэжлийн холбоо үйл ажиллагаа явуулах ба оноосон нэрний ард “МНХ” гэсэн тодотголтой байх, салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлыг баталгаажуулахын тулд тухайн холбоо нь улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээсээ өмнө салбарын яамандаа холбогдох материалыг хүргүүлж, Сайдын зөвлөлөөр зөвшөөрөл олгох, эсэхээ шийдвэрлэсний дараа улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байх зохицуулалтыг төсөлд тусгасан болохыг Н.Учрал гишүүн танилцуулав. Мөн мэргэжлийн нэгдсэн холбоо, төр хоорондын хамтын ажиллагааны чиглэлийг тусгаж, энэ хүрээнд төрөөс мэргэжлийн нэгдсэн холбооны үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллах зэрэг зохицуулалт багтсан болохыг тэрбээр дэлгэрэнгүй тайлбарласан. 

Ийнхүү Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслөөр нээлттэй сонсгол зохион байгуулахыг дэмжих эсэхээр санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 61.5 хувь нь дэмжив.