Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2019-02-20

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 2
УИХ Байр суурь
Н.Учрал Монгол улсын их хурлын гишүүн

Нээлттэй сонсгол зохион байгуулахыг дэмжив

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн. Төвлөрлийг сааруулж, шийдвэр гаргахад бүх талын оролцоог н

2019.05.07   ЭЗБХ-ны хуралдаан

С.Баатар: Мэргэжлийн холбоод сонгодог зарчмаар ажиллах чөлөөтэй хууль эрх зүйн орчин хэрэгтэй байна

2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр УИХ-ын гишүүн Н.Учрал өөрийн бүрэн эрхийн дагуу санаачлан боловсруулсан “Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төслийг Монгол Улсы

2019.04.01
Н.Учрал Монгол улсын их хурлын гишүүн

“Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төсөл өргөн барилаа

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал өөрийн бүрэн эрхийн дагуу санаачлан боловсруулсан “Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт өрг

2019.02.20