Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын хариуцлагыг дээшлүүлнэ
2019.10.25

Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын хариуцлагыг дээшлүүлнэ

Улсын их хурлын чуулганы өнөөдрийн /2019.10.25/ нэгдсэн хуралдаанаар Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж, дэмжлээ.

УИХ-ын гишүүн Н.Учралын санаачлан боловсруулсан уг хуулийн төсөл мэргэжлийн нэгдсэн холбооны үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, чиг үүрэг, эрх зүйн байдлыг тодорхойлох, төрийн болон бусад төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, харилцахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад чиглэжээ.

Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны тогтолцоо, зохион байгуулалт, чиг үүрэгт түүний үйл ажиллагаа болон гишүүнд тавих шаардлагыг тодорхойлжээ. Мэргэжлийн нэгдсэн холбоог салбар бүрт нь хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд тухайн холбоо нь улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээсээ өмнө салбарын яаманд материалаа хүргүүлэх ба Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, зөвшөөрөл олгохоор тусгажээ.

Түүнчлэн мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх үүднээс дотоод зохион байгуулалт болох хурал, ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг нарийвчлан зохицуулсан. Хуулийн төслийг баталснаар мэргэжлийн нэгдсэн холбооны ажил тогтвортой, мэргэшсэн байх нөхцөл бүрдэнэ хэмээн үзжээ. Мөн төрийн зарим чиг үүргийг хуулийн дагуу гүйцэтгэх, цар хүрээ нь тэлэх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх боломж өсөх зэрэг ач холбогдолтойг хууль санаачлагч онцлов.

Хуулийн төслийг хэлэлцэхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 56.8 хувь дэмжиж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлэв.