С.Чинзориг 2019.06.18 | TV5

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг арилжааны банкинд хадгалхаас өөр боломж одоогоор байхгүй

Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг арилжааны банкнуудад хуваан байршуулдаг. Хүү бодогдох замаар сангийн мөнгийг өсгөх боломж гардаг юм. Гэвч арилжааны банк дампуурвал улсын мөнгө эрсдэлд орно. Ийм туршлага ч байгаа. Тийм учраас Нийгмийн даатгалийн сангаас үнэт цаас гаргаж мөнгөө Монгобхкинд хадгалах зохицуулалт хийхээр төлөвлөжээ.