Оюунхорол.Д 2019.09.12

Д.Оюунхорол: Итгэлийн зээлийг олгох зээлийн бодлогыг УИХ-д танилцуулаасай гэж хүсэж байна

УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар Засгийн газраас 2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах “Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийн төслийн зөвшилцөх асуудлыг хэлэлцэж байна. 

Засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай 2017-2020 онд хамтран ажиллах стратегийг тохирч, санхүү, хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, байгаль орчны хамгаалал, ниймгийн салбаруудад хамтран ажиллахаар тохиролцсон. Уг асуудлын хүрээнд АХБ-аас 2019-2020 онд Монгол Улсад 334.0 сая ам.долларын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хуваарилсан бөгөөд үүнээс Энгийн эх үүсвэрээс 252.0 сая ам.долларын, АХБ-ны  Хөнгөлөлттэй энгийн эх үүсвэрээс 82.0 зээлийн санхүүжилтийг олгохоор төсөлд тусгагдсан юм.


УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол

Энэ төслийг дэмжиж байна. Монгол улсын Засгийн газар Монгол улсын өрийг барагдуулах менежмент дээр сайн ажилласан. Бид 2016 онд ямар улс орныг хүлээн авсан билээ. Өнөөдөр ямархуу байдал хүрсэн вэ гэдгийг бид ямар ч улс төргүйгээ, байгаа вэ гэдгийг бодит тоо дээр харж болно. 

Өргөтгөсөн санхүүжилтийн багцын хүрээнд өнөөдрийн зээлийн асуудал орж орж байгаа гэж ойлгож байна. Үүн шиг урт хугацаатай, хүү багатай зээл бидэнд хэрэгтэй байгаа. Харин бид зээлийн өгөөжийн сайжруулах, яг зорилтод хөтөлбөр рүүгээ чиглүүлэх шаардлага байгаа гэж харж байна. 

Тиймээс Ч.Хүрэлбаатар сайдад хандаж хэлмээр байна. Энэ удаагийнхад орох боломжгүй байх. Дараагийн зээлд итгэлийн зээлд хамрагдах бага орлоготой, ядуу иргэдийг ажилтай, орлогтой болгох, бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс гаргах, хөдөлмөр эрхлэж амьдрах итгэлийг өгөх хэрэгтэй байна. Энэ зээл дээр тодорхой урт хугацаатай зээлийн бодлогыг судлаж, УИХ-д танилцуулаасай гэж хүсэж байна.