Даваасүрэн.Ц 2019.12.24 | МҮОНТВ

Эрчим хүчний системийн "WAMS" системтэй холбогдлоо

Улаанбаатар хотод эрчим хүчний саатал гарч байсан тохиолдол их байдаг. Манай улс эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд "WAMS" хэмээх хяналт мэдээллийн системтэй болсноор цахилгаан гүйдлийг байнга хянах боломжтой болж байгаа юм.

Ц.Даваасүрэн: Энэ систем нэвтэрснээр найдвартай ажиллагаа дээшилж байна. Энэ программыг ашиглан аварын нөхцөл байдлыг урдчилан тодорхойлж чаддаг, үнэлдэг, аваар гарсан нөхцөлд шалтгааныг нь тодорхойлдог болно.