Даваасүрэн.Ц 2019.11.18 | МН25 ТВ

Цахилгаан станцуудад өргөтгөл хийх хэрэгтэй байгаа ч улсын төсөвт мөнгө суулгасангүй

Ц.Даваасүрэн: Улсын төсөвт Чойбалсангийн дулааны станцын өргөтгөлийн 10 тэрбумаас өөр шинэ их үүсвэрийн мөнгө тавигдаагүй. Тийм учраас гадны зээл тусламжын хөрөнгөөр хийхээр төлөвлөөд байна.