Цэрэн.Б 2020.03.09 | Дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн алба

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн газарт иж бүрэн компьютеруудыг хүлээлгэн өглөө

Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн газарт иж бүрэн компьютеруудыг хүлээлгэн өглөө

Хан-Уул дүүргийн ИТХ, дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн газарт  иж бүрэн компьютеруудыг хүлээлгэн өглөө.

Цагдаагийн албан хаагчдийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор байгууллагын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг шийдвэрлэж ГХУСАЗСЗ-ийн дарга Б.Цэрэн DELL маркын иж бүрэн компьютеруудыг Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Манлайбаатарт гардуулан өглөө.