Ш.Анхмаа 2020.04.04 | TV5

"Жендерийн тэгш байдлыг хангах" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Эрэгтэйчүүд энэ сэдвээс гадуур орхигдож тэд нарт чиглэсэн бодлого үгүйлэгддэг. Мөн эрэгэтэйчүүдийн дундах өвчлөл эмэгтэйчүүдийнхээс их байдаг ч эмнэлэгт тэр бүр ханддаггүй байна. 

Ш.Анхмаа: Эрэгтэйчүүдийн нас баралтын шалтгаан маш олон байдаг. Зуурдаар нас барж байгаа, аваар осолд орж байгаа хүмүүсийн ихэнхи нь эрэгтэй хүн байдаг. Үүнд нөлөөлж байгаа гол шалтгаан нь эрүүл мэнд. Эрэгтэй хүн жилдээ хэдэн удаа эмнэлэгт очиж үзүүлж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт эмэгтэйчүүдээс хоёр дахин бага байна.