2019.12.05

"Хөдөлмөр эрхлэлт ба эмэгтэйчүүд" илтгэгч Ц.Байгалмаа

Дэлхийн олон орны хөгжлийн гол цөм нь хөдөлмөр эрхлэлт болсон байна.

Ц.Байгалмаа: Хаана чанартай ажлын байр байна тэнд хүмүүс олноор хөдөлмөр эрхлэж, тэнд эдийн засаг илүү хурдацтай, бүтээмжтэй өсдөг болсон. Эдийн засгийн өсөлтийг шинээр ажлын байр бий болгоход зарцуулж улам эдийн засгаа өсгөдөг тогтолцоо сүүлийн арваад жил буву 2008 оны дэлхийн эдийн засгийн санхүүгийн хямралаас хойш олон улсад хэвшиэ эхлээд байна.