Улаан.Ч 2020.05.02 | МҮОНТВ

Дүгнэх цаг - ХХААХҮЯ

Мал аж ахуй салбарыг хөгжүүлэхм зорилгоор УИХ, засгийн газраас баталсан хууль журам, Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үйлдвэрлэл жилээс жилд өссөөр байна. 

Ч.Улаан: Энэ салбар өөрөө Монгол Улсын эдийн засгийн тулгуур салбар гэж бодлогын баримтад бичигт тодорхойлсон байгаа. Эрхэлж байгаа ажлын цар хүрээг аваад үзвэл нийт Монгол Улсун газар нутгийн 73 хувийг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 80 гаруй сая мал байна. Сая 200 мянган тариалангийн эргэлтийн талбай байна.