2020.05.18

Ж.Ганбаатар: Эдийн засгийн байнгын хороотой бүх салбар холбогддог

Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн байнгын хороо гол гол хуулыг хянаж шийдвэрлэсэн. 

Ж.Ганбаатар: Эдийн засгийн байнгын хороог өмнөх сонгуулийн жилүүдэд хэрхэн ажиллаж байсныг судалсан. ЭЗБХ маань 2020 болон 2021 оны нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг хэлэлцдэг. Үүнийг дангаараа хэлэлцдэг байгаа. Аидутын газартай холбоотой ажилладаг. Энэ хороо маань дөрвөн жилд гурван өөр дарга солигдсон. Эдийн засгийн асуудлыг нэгдүгээрт тавих ёстой. Манайх энэ тал дээр хоцрогдож байгаа гэж боддог.