2020.06.03

Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо УИХ-д нэр дэвшиж байгаа эмэгтэйчүүдийг хүлээн авч уулзлаа

Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо УИХ-д нэр дэвшиж байгаа эмэгтэйчүүдийг хүлээн авч уулзаж амжилт хүслээ. 

Төрийн бодлого шийдвэр гаргахад эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо их гэдгийг тэд онцолсон юм. Нийшмийн орхигдсон сэдэлв хөнддөггүй асуудлуудыг эмэгтэйчүүд ил болгох учиртай билээ.