2020.06.07

Хөвсгөл аймгийн Галт, Жаргалант сумын иргэдтэй уулзлаа

УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ГАЛТ, Жаргалант СУМ