Нягтлан бодогч нарын цахим сургалт боллоо
2020.06.23

Нягтлан бодогч нарын цахим сургалт боллоо

“Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг, тулгамдаж буй асуудал” сургалтыг цахимаар зохион байгуулж, МҮЭ-ийн холбооны гишүүн болон харъяа байгууллагуудын 40-өөд нягтлан бодогчид хамрагдлаа.

МҮЭ-ийн холбооны санхүү бүртгэлийг хэрхэн боловсронгуй болгох талаар дэд ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбат, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн талаар ХНХДС-ийн захирал Г.Баярмаа, уг баримт бичгийн үндсэн агуулгын талаар аудитор Ч.Энхчимэг, ҮЭ-ийн байгууллагын санхүүд НББ-ийн бодлогын баримт бичгийн ач холбогдол, түүний хэрэгжилтийн талаар ерөнхий нягтлан бодогч Н.Мөнхтуул нар тус тус мэдээлэл өглөө.

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг өрнүүлсний дараа МҮЭ-ийн холбооны дэд ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбат нягтлан бодогч нарын асуултад хариулснаар сургалт өндөрлөв.

Сургалтын зохион байгуулалт, бэлтгэл ажлыг МҮЭ-ийн холбооны Хөдөлмөр сургалт, судалгааны төв хийж, Zoom программын үйлчилгээг гэрээт байгууллага үзүүллээ.