Б.Ганхуяг 2020.09.24 | Eagle ТВ

Х.Ганхуяг: Төмөр замын бүтээн байгуулалтын дараагийн санхүүжилт болох 800 сая ам доллар хэмнэгдсэн

Засгийн газар тусгай зориулалтын "Зүүнбаян" ХХК байгуулах шийдвэр гаргалаа. 

"Эрдэнэс - Тавантолгой" ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Ганхуяг

"Зүүнбаян" ХХК-ийн төмөр замын эрхийг хэрэгжүүлэгч тусгай чиг үүргийн компани гэж ойлгож болно. Цаашид төмөр замын бүх ашиглалт, үйл ажиллагааны үр ашиг, мөнгөн урсгалыг хариуцах компани юм. Бүтээн байгуулалт 7-10 орчим хувийн гүйцэтгэлийн өмнө явж байгаа. Энэ бол ажлын зохион байгуулалт болон хөрөнгө оруулалтаасаа хамааран төлөвлөгөөний дагуу явж байна. Цар тахалт өвчин гарсан ч тасалдаагүй.