2020.12.05

Нийслэлийн 2021 оны төсвийг 819 тэрбум 926 сая төгрөг байхаар батлав

Ж.Сандагсүрэн: 

Энэ жил урьдчилсан нөхцөл байдлаар харахад Нийслэлийн татварын орлогын төлөвлөгөө 350-370 орчим тэрбум төгрөгөөр тасрах байдалтай байна. Энэ нөхцөл байдал ирэх жил дээрдэхгүй байх магадлалтай. Үүний дээр Нийслэийн төсвөөс Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг 420.8 тэрбум төгрөгөөр баталсан нь өмнөх жилүүдийнхээс 40-50 хувиар нэмэгдүүлсэн.