2020.12.15

Хүнсний тусламж үзүүллээ

СХД-т амьжиргааны төвшин доогуур 5000 өрхөд хүнс тараалаа