2020.12.26

УИХ-ын гишүүн О.Цогтгэрэлийн олсон ҮНДСЭН ХУУЛИЙН “алдаа”

Монголчууд бүх нийтээрээ даган мөрдөх Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр УИХ-аар баталсан. Хуульд 2000 онд хийсэн өөрчлөлтийн алдааг засч залруулан,  гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдлийн тогтолцоо сайжрах, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдлагыг иргэд сонгодог болох зэрэг чухал өөрчлөлтүүдийг сүүлийн 20 гаруй жил олон нийт, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулан үе шаттай хэлэлцүүлэг өрнүүлж, хамгийн олон давтамжтай саналыг тусгаж, 20 зүйлд өөрчлөлт оруулж, 42 заалт бүхий нэмэлт, өөрчлөлт хийгдсэн. 

Гэхдээ хуульд байгаа алдааг УИХ-ын гишүүн О.Цогтгэрэл өөрийн цахим хуудастаа бичжээ. Уг алдаа нь ирэх жил буюу 2021 онд болох Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой буюу Үндсэн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт юм.

Үндсэн хуулийн 31.2 заалт

УИХ-ын гишүүн О.Цогтгэрэл бичихдээ, “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид зөвхөн УИХ-д суудалтай нам эвсэл нэр дэвшүүлнэ” гэж заасан. Хэрвээ сонгуулийн үр дүнгээр

  • Ганцхан нам, эвсэл бие даагчдын хамт бүх суудлыг авбал ГАНЦХАН нэр дэвшигчтэй сонгууль болох уу?

  • Онолын хувьд 76 бие даагч сонгогдох боломжтой. Энэ тохиолдолд яах вэ?

Иргэн нь төрөө байгуулдаг Бүгд найрамдах засаглалыг сонгосон Үндсэн хуульд иргэн хүн Ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж болдоггүй нь гайхалтай.  100.000 иргэний гарын үсэг цуглуулсан иргэн нэр дэвших боломжгүй гэж үү?” хэмээн байр сууриа илэрхийлжээ.

Логикийн хувьд ч, онолын хувьд ч тохиолдох магадлал өндөртэй Үндсэн хуулийн энэ “цоорхойг” О.Цогтгэрэл гишүүн олж харжээ. Харин түүнийг хэн засаж Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах вэ?