М.Говьсайхан Г.Төгөлдөр 2021.01.12 | Vip76.mn

2021 онд СХД-ийн Өнөр бүсэд хийгдэх бүтээн байгуулалт

2021 онд СХД-ийн Өнөр бүсэд хийгдэх бүтээн байгуулалт

2020 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит хуралдаан болж, Нийслэлийн 2021 оны төсвийг хэлэлцэн баталсан.

Үүнд нийслэлийн 2021 оны төсвийг 819 тэрбум 926 сая төгрөг байхаар баталж, Төсвийн орлого 791 тэрбум 748 сая, тусламжийн орлого 28 тэрбум төгрөг байх юм.

Харин нийслэлийн төсвийн нийт урсгал зардал 365 тэрбум төгрөг байх юм. Нийслэлийн төсөвд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 21 тэрбум 974 сая төгрөг тусгасан байна. Ингэснээр дүүрэг, хороодод хийгдэх бүтээн байгуулалт, засвар шинэчлэлийн ажил төлөвлөлтийн дагуу хийгдэх боломж бүрдсэн юм. 

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох мөнгөн дүнг тодорхой тусгасан бөгөөд үүнээс Сонгинохайрхан дүүргийн Өнөр бүс буюу зарим хороодод хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын талаар танилцуулж байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд - 2 тэрбум 32 сая төгрөг тусгагджээ. 

НИТХ-ын төлөөлөгч М.Говьсайхан, Г.Төгөлдөр нар өөрсдийн сонгогдсон тойрог болох СХД-ийн Өнөр бүс буюу 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 43 дугаар хороодод Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг батлуулаад байна. Энэ хүрээнд тус хороодод иргэд, олон нийтийн ая тухтай амьдрах, хүүхэд, залуусын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрөөх орчин нөхцөл, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулъя.

СХД-ийн 7 дугаар хороо

 • Хурд сааруулагч -30 сая төгрөг

 • Хорооны байр болон Иргэний танхимын засвар - 30 сая

 • Тохижилтын ажил - 20 сая төгрөг

СХД-ийн 12 дугаар хороо

 • Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт - 50 сая төгрөг

 • Камержуулалт - 30 сая төгрөг

СХД-ийн 13 дугаар хороо

 • Авто зогсоол, тохижилтын ажил - 80 сая төгрөг

СХД-ийн 14 дугаар хороо

 • Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт, тохижилтын ажил - 80 сая төгрөг

СХД-ийн 15 дугаар хороо

 • Камержуулалт - 20 сая төгрөг

 • Авто зогсоол - 60 сая төгрөг

СХД-ийн 16 дугаар хороо

 • Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт - 80 сая төгрөг

СХД-ийн 17 дугаар хороо

 • Хүүхдийн тоглоомын талбайн шинэчлэлт - 80 сая төгрөг

СХД-ийн 30 дугаар хороо

 • Чулуун авто зам шигтгэх ажил - 80 сая

СХД-ийн 31 дугаар хороо

 • Ус түгээх байр - 60 сая төгрөг

 • Тохижилтын ажил - 20 сая төгрөг

СХД-ийн 43 дугаар хороо

 • Камержуулалт - 40 сая төгрөг

 • Тохижилтын ажил - 40 сая төгрөг

Дээрх хороодод эдгээр ажлыг 2021 онд багтаан хийж гүйцэтгэхээр Нийслэлийн төсөвт тусгуулан батлуулаад байна. 

Сэтгүүлч

Редактор Ц.Соёлмаа soko@vip76.mn